Hasičskému kroužku jsme se začali věnovat o letních prázdninách roku 2019, zájem dětí byl veliký a v průběhu roku se kolektiv dětí protřídil a zůstalo stálých 20 dětí, kteří pravidelně trénují a zúčastňují se závodů. Cílem naší práce je, vzbudit u dětí zájem o pohyb a hasiččinu, naučit se reagovat v krizových situacích a zdokonalit se v oblasti požární ochrany, aby se v dospělosti mohli rozhodnout vstoupit do jednotky a podílet se na požární ochraně v obci. Kroužek není jen o hasiččině. Mladí hasiči jsou vedeni ke spolupráci v týmu ostatních dětí. Učí se poznávat sami sebe, své kamarády, vzájemně si pomáhat, získávat nové kamarády a přijmout je do kolektivu. Výcvikem a následnými soutěžemi získávají postupně fyzickou a psychickou odolnost, obratnost, odvahu a zdravé sebevědomí. Kromě hasiččiny jsou mladí hasiči vedeni k poznávání a ochraně přírody.