O sboru

Sbor dobrovolných hasičů Hošťálková byl založen v roce 1906. Za svou dlouhou historii vystřídalo členství mnoho občanů, kteří mají vztah ke své obci a byli hrdinové na činnost, kterou dělají. A my v tomto pokračujeme. Jsme hrdí na to, co děláme a dokud jsme.

SDH Hošťálková aktuálně tvoří cca 80 členů. Mezi nimi najdeme mladé hasiče od 3 let, dále také dorostenecké družstvo, které spolu s muži objíždí požární soutěže, a v neposlední řadě členů výjezdové jednotky a zasloužilé hasiče, kteří nás s láskou vše učí a předvedou nám vědomosti a zkušenosti.

Náš sbor se snaží k tomuto poslání přistupovat zodpovědně, čestně a se vším odhodláním.

Naše jednotka je zařazena do kategorie JPO III / 1 a je připravena 24 hodin 7 dní v týdnu a 365 dní v roce pomoci komukoli bude potřeba.

„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát – pro sebe a pro druhé.“

Jsme tu s Vámi.

Sbor dobrovolných hasičů Hošťálková.