Cisternová automobilová stříkačka (CAS)

Cisternová automobilová stříkačka MAN byla zakoupena v roce 2007 díky podpoře místní občanů a firem, díky kterým se podařilo získat značnou finanční podporu pro nákup tohoto vozu. Od roku 2007 slouží jako jediná CAS v naší jednotce. Je vybavena především ke zdolávání požárů a technických pomocí (odstranění stromů, bodavý hmyz, úklid komunikací, úniky PHM atd.). S CAS vyjíždíme v maximálním počtu 1+5.

Účast na zásazích:

Technická pomoc – oplach komunikace

Dne 2.6.2021 byla naše jednotka požádána zaměstnanci OU Hošťálková o součinnost při čistění komunikace po výkopových pracích na kanalizaci, kdy zde na komunikaci zůstalo větší množství prachu, kamení a hlíny. Naše jednotka provedla ohlášení

Přečíst více...

Požár po pálení asi 50x50m

Dne 11.5.2021 byl naší jednotce v odpoledních hodinách vyhlášen poplach k požáru lesního porostu v obci Pržno Jednotka tedy na základě příkazu vyjela s HVS311 CAS 15 MAN. Ihned po příjezdu na MU se

Přečíst více...

Požár lesa 100x100m po pálení

Dne 9.5.2021 byl naší jednotce vyhlášen poplach k požáru klestí v katastru obce Pržno. Naše jednotka dle příkazu vyjela s HVS311 CAS a následně po domluvě s KOPIS s terénní čtyřkolku Polaris. Jednotka dorazila

Přečíst více...

Požár komína, dým na střeše

Dne 9.3.2021 byl naší jednotce vyhlášen poplach k požáru komínového tělesa v obci Kateřinice. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311 CAS. Na místo jsme dorazili krátce po příjezdu místní jednotky a jednotky JPO Jablůnka.

Přečíst více...

Čištění propustku

Dne 4.3.2021 byla naše jednotka požádána OÚ Hošťálková o pročistění propustku v katastru obce. Docházelo zde k vytváření laguny a k nebezpečí ohrožení soukromého majetku a pozemků tekoucí vodou, která by z laguny přetékala. 

Přečíst více...

Plameny a jiskry z komína

Dne 19.12.2020 byl naši jednotce vyhlášen poplach k požáru nízké budovy v naší obci. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311. Na místě bylo potvrzeno zahoření sazí v komínovém tělese. Majitel ještě před příjezdem jednotky

Přečíst více...

Výbuch pyrotechniky v hale

Dne 14.12.2020 byla naše jednotka vyslána KOPIS k hlášenému výbuchu v areálu zbrojovky v Jablůnce. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311. Jednotka po příjezdu na MU tvořila na základě rozhodnutí velitele zásahu zálohu a

Přečíst více...

Ořez stromů v obci

Dne 14.11.2020 byla naše jednotka požádána starostou obce o odstranění nebezpečně nakloněných stromů na území obce. Danou informaci jsme předali na KOPIS, kdy po domluvě byla vytvořena ZOČ. Jednotka vyjela dle příkazu s HVS311.

Přečíst více...

Asi hoří ve sklepě se dřevem

Dne 2.11.2020 byl naší jednotce vyhlášen poplach k požáru sklepních prostor v obci Ratiboř. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311 CAS a následně s posilovou silou hasičů s HVS312 DA. Jednotka přijela jako první

Přečíst více...

Ořez stromů

Dne 24.10.2020 byla naše jednotka požádána o odstranění nebezpečných stromů. Jednotka info předala na KOPIS a byla vytvořena ZOČ. Jednotka vyjela s HVS311 a AP20. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o 6

Přečíst více...