Cisternová automobilová stříkačka (CAS)

Cisternová automobilová stříkačka MAN byla zakoupena v roce 2007 díky podpoře místní občanů a firem, díky kterým se podařilo získat značnou finanční podporu pro nákup tohoto vozu. Od roku 2007 slouží jako jediná CAS v naší jednotce. Je vybavena především ke zdolávání požárů a technických pomocí (odstranění stromů, bodavý hmyz, úklid komunikací, úniky PHM atd.). S CAS vyjíždíme v maximálním počtu 1+5.

Účast na zásazích:

Požár lesa 30 na 30 metrů

Jednotka dnes zasahovala u požáru hrabanky v katastru naší obce. Jednalo se o pálení klestu, které se rozšířilo z původních ohnišť na okolní hrabanku. Požár byl likvidován pomocí D proudů, které byly napojeny na

Přečíst více...

Požár – lom

Jednotka dnes od dopoledne zasahovala s HVS311 CAS, HVS312 DA a terénní 4kolkou u požáru lesa v katastru naší obce. Původně byl požár hlášen v katastru obce Ratiboř, to se však nepotvrdilo a jednalo

Přečíst více...

Čištění kanálů

Jednotka vyjela s HVS311 CAS. Na místě se jednalo o ucpanou kanalizaci, kdy nedocházelo k odtoku odpadů z prostoru prodejny. Jednotka provedla pomocí 1 C proudu protlačení a uvolnění kanalizace. Následně se vrátila zpět

Přečíst více...

Vosy pod střechou

Jednotka vyjela s HVS311, zasahovala sama. Při průzkumu potvrzeno asi 20 hnízd obtížného hmyzu pod střešní krytinou, tyto byly pomocí nastavovacího žebříku a chemického prostředku likvidovány, tak aby nedošlo k poškození majetku. Majitelce předán

Přečíst více...

Požár – lesní porost

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána k požáru lesa v naší obci. Již pří příjezdu členů na zbrojnici jsme vzali podezření na místní výrobu dřevěného uhlí. Po zkontaktování se s oznamovatelem a příjezdu na

Přečíst více...

Strom přes cestu

Dne 2.7.2022 vyhlášen poplach jednotce ke spadlé části stromu na komunikaci směr Hošťálková – Troják. TECHNICKÁ POMOC, OSTRANĚNÍ STROM. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311 CAS. Jednotka zasahovala sama, dorazila jako první. Na místě

Přečíst více...

Dopravní nehoda

Dne 28.6.2022 jednotka vyslána k DNSZ 1xOA s vyproštěním. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311 CAS. Jednotka dorazila k události jako první. Po příjezdu na místě události průzkumem potvrzena osoba, sedící na levém zadním

Přečíst více...

Technická pomoc – Záchrana osob

Dne 17.6.2022 vyhlášen poplach k záchraně osoby pomocí AED. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311 CAS (AED) + posilově s HVS312 DA. Při výjezdu HVS311 došlo k chybě ve výjezdovém tabletu, a ten navigoval

Přečíst více...

Spadlé dva stromy

Dne 7.4.2022 vyhlášen jednotce poplach k TECHNICKÉ POMOCI, ODSTRANĚNÍ STROMU, v obci Hošťálková na komunikaci 437 směřující Bystřice pod Hostýnem – Zlín – Hošťálková. Mělo se jednat o pád 2 stromů na komunikaci. Dle

Přečíst více...

Požár po pálení

Dne 24.3.2022 byl naší jednotce vyhlášen poplach POŽÁR, TRÁVA, POLE. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311 CAS a terénní 4kolkou. Jednotka dorazila na místo jako 4. Na místě již zasahovala JSDH Držková, Kašava a

Přečíst více...

Bílý dým zpoza dveří

Dne 10.3.2022 byla naše jednotka vyslána s HVS311 CAS k POŽÁRU NÍŽKÉ BUDOVVY do obce Jablůnka. Jednotka vyjela dle příkazu. Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila, že místní jednotka s HZS mají

Přečíst více...

ZOČ dohašování ohnisek po pálení

Dne 9.3.2022 byla naše jednotka požádána zřizovatelem o preventivní prolití ohnisek po pálení klestu. Po domluvě s KOPIS byla vytvořena ZOČ. Jednotka dle příkazu vyjela k TECHNICKÉ POMOCI, dohašování ohnisek s HVS311 CAS. Jednotka

Přečíst více...