Valaši sa učija

Od roku 2020 je díky místní aktivní skupině Střední Vsetínsko zapojen náš sbor do dotačního programu Valaši sa učíja. Cílovou kategorií aktivity je naše mládež, pro kterou tento program znamená další možnost rozvoje svých schopností a aktivit, především díky nákupu kvalitních učebních pomůcek, které rozvinou nejen fyzické, ale především duševní a manuální zručnosti našich dětí.

Něco o programu Valaši sa učíja.

Cílem projektu, jehož řídícím orgánem je MŠMT, je zvýšit kvalitu práce pro neziskový sektor. Chceme zkvalitnit neformální vzdělávání, vzdělávání pracovníků neziskových organizací prostřednictvím sdílení zkušeností a spolupráce.

Hlavním koordinátorem projektu, který probíhá od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023 je MAS Střední Vsetínsko. Projekt je realizovaný prostřednictvím výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do projektu je zapojeno celkem 17 partnerů. Projekt je jedinečnou příležitostí pro podporu činnosti neziskových organizací na venkově, které často fungují jen díky nadšení a obětavosti místních obyvatel. „Některým pracovníkům v neziskových organizacích chybí například kompetence v oblasti organizace projektového vzdělávání a klubů, které vedou k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Chceme využít inspirativních metod týmového učení, rozvoje samostatnosti v rozhodování a praktické využití teoretických poznatků v praxi.“ sdělila hlavní manažerka projektu, Lucie Žabčíková.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved