Mobiliář pro kulturní akce

Sbor dobrovolných hasičů Hošťálková je významným pořadatele kulturního a společenského života v obci. Překážkou v tomto odvětví činnosti SDH ale bylo nedostatek mobiliáře a to zejména stolů a lavek, tzv. pivních setů pro zajištění standartu pro účastníka společenské, či kulturní akce. Proto sbor podal žádost o finanční dotaci Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Místní akční skupiny Podhostýnska. Žádosti z Programu rozvoje venkova bylo vyhověno a tak sbor získal finanční prostředky se spolufinancováním Evropské unie na nákup 45 sad nových pivních setů s pevnou konstrukcí z ocelových profilů 30x30x3mm. To se nám to bude pořádat… \(^-^)/

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved