Nadace Agrofert

Do výjezdu byly zařazeny dva nové komplety dýchacího přístroje Dräger PSS4000. Komplety se rozumí… Nosič dýchacího přístroje PSS4000 včetně plicní automatiky, 6l ocelové tlakové láhve a masky FPS 7730 s uchycením na kandahár. Ke každé láhvi pak ochranný návlek proti poškození. 

Tyto dýchací přístroje nahrazují zastaralé dýchací přístroje Saturn, které již nesplňují standarty dnešních zásahů a je čím dále složitější je držet při životě. Toto se u naší jednotky děje po 15 letech, kdy u nás sloužily právě dýchací přístroje Saturn. Jelikož je naše jednotka zařazena do JPO III/1 a zasahujeme tak i mimo území naší obce, byla tato obměna dosti zásadní. Celkové náklady na nákup činí 62 000Kč včetně DPH. Hasičský fond nadace AGROFERT poskytl naší jednotce značnou finanční podporu, za což patří obrovské díky. Jedná se o obrovskou podporu, která výrazně ulehčí hasičskému rozpočtu v obci Hošťálková. 

Je nám hrdostí vědět, že i v této těžké světové situaci, je zde někdo kdo dokáže práci dobrovolných hasičů podpořit a ocenit. Jsme pak nesmírně rádi, že ze stovek žádostí se rozhodl hasičský fond podpořit právě naši jednotku. 

Tato obměna povede k výrazně vyšší připravenosti jednotky k zásahům u požárů a jiných událostí, kdy je potřeba užít dýchací techniky. Výrazně se pak zvyšuje bezpečnost zasahujících hasičů, kdy dosluhující dýchací přístroje Saturn již byly za krajem své životnosti a jejich ochrana mohla mnohdy být spíše ke škodě.  

Tímto bychom chtěli nadaci AGROFERT ještě jednou poděkovat za to co a jak dělá!

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved