Nákup nového vybavení

Touto cestou bychom rádi poděkovali EPP – Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ za poskytnutí příspěvku ve výši 50 000Kč na nákup 2ks dýchacích přístrojů včetně příslušenství. Jednotka je tak nově vybavena i vyváděcími maskami pro evakuaci obyvatel ze zasažených míst požárem , či jinou nebezpečnou látkou.
Zbylou část byla dofinancována z činnosti SDH Hošťálková a naše úžasná Obec Hošťálková.
Moc děkujeme.
Nákup dýchacích přístrojů ČEZ

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved