Nákup prostředků pro trénink a rozvoj mládeže

nakup prostředků pro trénování mládeže

Během zimy 2023 byly díky dotaci zlínského kraje na podporu sportovních aktivit v obcích do 3000 obyvatel, zakoupeny prostředky pro trénink a rozvoj naši mládeže. Zbylou část nám pomohla dofinancovat Obec Hošťálková a naši partneři. Děkujeme za podporu našich nejmenších.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved