Ostatní pomoc – kropení při bourání

Dne 29.11.20222 jednotka požádána zřizovatelem o asistenci při demolici RD na adrese Hošťálková 104.

Jednotka předala info na KOPIS a byla vytvořena ZOČ.

Jednotka vyjela s HVS311. Zasahovala sama.

Na místě bylo pomocí 1 proudu C provedeno prolití demolované stavby RD proti prašnosti.

Spotřebováno 3500l vody.

Následně po úklidu a doplnění vody se jednotka vrátila zpět na základnu.

Nedošlo ke škodě na majetku, ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved