Ostatní pomoc – převoz na žádost starosty

Dne 11.01.2022 byla na žádost starosty obce Hošťálková vytvořena ZOČ, na základě které naše jednotka vyjela po domluvě s KOPIS ZLK s HVS 312 DA na převoz polohovacího lůžka pro imobilní osobu z Charity Vsetín do domova pro seniory v obci Hošťálková.

Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že je potřeba převézt staré nefunkční polohovací lůžko z domova pro seniory v obci Hošťálková (Hošťálková 595) na Chraritu Vsetín (Vsetín, ul. Sušilova) a dále převézt nové polohovací lůžko z Charity Vsetín do domova pro seniory Hošťálková.

Jednotka nejprve provedla demontáž a převoz nefunkčního lůžka a následně nakládku, převoz a montáž lůžka nového.

Jednotka na místě události zasahovala sama. Dorazila proto jako první.

V průběhu řešení události nedošlo ke škodě na majetku JSDH, ani třetí osoby. Nedošlo ani ke zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved