Převážení humanitární pomoci pro Ukrajinu

Dne 28.2.2022 byla naše jednotka zřizovatelem požádána o pomoc při nakládání a třídění humanitární sbírky „pro Ukrajinu“. Jednotka danou věc předala na KOPIS a po domluvě byla vytvořena ZOČ. Jednotka vyjela s HVS312. OSTATNÍ POMOC na žádost zřizovatele.

Jednotka provedla třízení sesbíraného materiálu v prostoru obecního úřadu Hošťálková, kde provedla také nakládku na kontejner obecní techniky, který následně provedl převoz sbírky do obce Ratiboř, kde v místní tělocvičně (Ratiboř č.p.21) byl vybudován centrální sklad této sbírky pro mikroregion Vsetínsko. Část jednotky odjela spolu s obecní technikou vykládat do skladu v obci Ratiboř a druhá půlka provedla nakládku druhého kontejneru, který byl také následně odvezen na centrální sklad. Po naložení se i druhá polovina jednotky přesunula ke skladu do obce Ratiboř, kde pomohla s vykládkou obou kontejnerů a dalším následným třízením humanitární sbírky.

Po ukončení potřebné pomoci se jednotka vrátila zpět na základnu.

Pro převoz humanitární sbírky byl využit kontejnerový nosič MAN TGM obce Hošťálková + 2 kontejnery taktéž obce Hošťálková, tedy zřizovatele.

Při činnosti nedošlo ke zranění, ani škodě na majetku.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved