Hoří kovací lis

Dne 2.2.2021 byl naši jednotce vyhlášen poplach k požáru výrobního lisu do místní formy INPO. Jelikož jednotka stále čeká na dokončení opravy CAS, byla vyslána s HVS312 a AP20.Na místě bylo průzkumem zjištěno zahoření technologie kovacího lisu. Samotný požár byl uhašen pracovníky firmy před příjezdem jednotek. K tomuto bylo využito cca 15 – 20 hasících sněhových a práškových přístrojů. Naše jednotka byla na místě první a zajistila a by i zbytek osob opustilo vnitřní prostor haly, který byl silně zakouřen především pod stropní konstrukcí. Nicméně i tak bylo nežádoucí mít v blízkosti zásahu jiné osoby. Zaměstnanci firmy provedli před příjezdem jednotek odpojení el. proudu, což bylo také průzkumem zjištěno.
Jelikož při příjezdu nebylo jisté jestli stále prostor stroje hoří, nebo ne, bylo rozhodnuto o nasazení skupiny o 2 hasičích v dýchací technice, kteří prozkoumali stroj a nezjistili žádné plamenné hoření.

Při provádění průzkumu dorazily na místo další SaP Jablůnka a Ratiboř, kdy bylo rozhodnuto preventivní natažení nezavodněného vysokotlakého hasebního prostředku. Následně se dostavilo HZS Vsetín, které si převzalo velení. Veškeré info zjištěné průzkumem tak bylo předáno veliteli zásahu.
Naši členové následně prováděli otevírání ventilačních oken v zakouřeném prostoru pomocí DT. Výrobní hala se tak větrala pouze přirozeně + za použití odsávací techniky výrobního prostoru.
Jednotka jelikož aktuálně nedisponuje CAS byla následně odvolána zpět na základnu stejně jako ostatní jednotky. Na místě zůstalo na dozor pouze HZS.
AP20 na místě nezasahovala a byla pouze nechána jako záloha na nástupní ploše objektu.

Při zásahu nedošlo u jednotky ke zranění osob, ani škodě na majetku.

Materiální škoda vlastníka na technologii + vyprázdněných hasících přístrojích.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved