Hoří strom, dřevěné lešení

Dne 30.5.2020 byl naši jednotce vyhlášen poplach pro výjezd HVS311 k požáru stromu. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zahoření jednoho osamoceného stromu v blízkosti RD. Při příjezdu jednotky již majitel měl strom téměř uhašen a pokácen k zemi, aby zamezil možnému rozšíření plamenů na RD. Naše jednotka provedla důkladné prolití stromu a fotodokumentaci, jelikož bylo zjevné, že došlo k požáru díky nedbalosti majitele objektu, který svařoval v tězké blízkosti tohoto stromu. Dále jednotka vyčkala příjezdu vyšetřovatele a poučila majitele pozemku.

Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při zásahu nedošlo ke škodě na majetku, ani ke zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved