Plameny a jiskry z komína

Dne 19.12.2020 byl naši jednotce vyhlášen poplach k požáru nízké budovy v naší obci. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311. Na místě bylo potvrzeno zahoření sazí v komínovém tělese. Majitel ještě před příjezdem jednotky provedl uzavření kotle a provizorní vymetení komínového tělesa. Jednotka následně provedla vybrání hořícího palivového dřeva v prostoru kotle a uzavřela kotel. Následně provedla důkladné pročištění spalinové cesty kominářskou štětkou. Po příjezdu HZS byl proveden průzkum termokamerou. Po předání místa majiteli jednotka ještě jednou provedla průzkum komínového tělesa a vrátila se zpět na základnu. Následně ještě během další hodiny místo již soukromými vozy 2 zkontrolovali naši členové. Již zde žádný problém nebyl.

Při zásahu nedošlo ke škodám na majetku ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved