Požár 50×30 rubisko, příjezd přes Semetín

Dne 3.10.2021 byla naše jednotka vyslána k požáru lesního porostu v katastru obce Ratiboř. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311 CAS. Dále jsme žádali KOPIS o výjezd s terénní 4kolkou vzhledem k náročnosti terénu, ve kterém událost probíhala. Bohužel však tento požadavek byl zamítnut pro nepotřebnost techniky.

Jednotka po příjezdu na MU se ihned kontaktovala s VZ. Na místě bylo pro akutní nedostatek vody především řešeno zásobováním vodou. Ze strany od Semetína, kde jsme stáli my, bylo pro naší techniku nemožné se k požářišti dostat. Bylo tak rozhodnuto o rozvinutí dálkové dopravy vody pomocí cca 20ks hadic typu B, kdy tyto hadice dodalo více jednotek ze své výbavy (my 7ks) z poměrně prudkého kopce s převýšením cca 30m. Proto zde byl využit i zpětný ventil k ukončení a napojení vedení na CAS, která aktuálně prováděla výtlak vody. Pro výtlak bylo velitelem určena CAS24 JSDH Vsetín. Naše jednotka zprvu organizovala doplňovací práce pro dodávku vody tímto vedením.

Toto vedení bylo rozkládáno ručně, což zabralo cca 15-20min. S využití terénní 4kolky mohlo být minimálně 10-15min ušetřeno.

Dodávka vody pomocí CAS24 JSDH Vsetín probíhala do příjezdu jednotek Valašská Polanka a Kašava, které byly následně po délce tohoto vedení B rozmístěny k zvýšení tlaku dodávané vody. Začátek vedení tak měla v kompetenci Valašská Polanka s T815 CAS32, následovala druhá cisterna V. Polanky T148 CAS32 a u požářiště T148 CAS32 jednotky Kašava.

Velení doplňování vody si následně převzal příslušník HZS VS.

Po domluvě byla na následný úklid a výpomoc povolána terénní 4kolka z naší stanice, která u požářiště nejprve asistovala a dovezla pitnou vodu zasahujícím. Následně měla provádět navádění T815 – 7 CAS30 HZS VM. Tato jednotka před naváděním k našemu MU byla však odvolána k dalšímu požáru. Naše 4kolka se tak vrátila zpět k požářišti a následně asistovala u úklidu vedení a materiálu.

Následně jsme provedli roztřízení materiálu svezeného na naší a JSDH Jablůnka – 4kolce a vrátili materiál jednotlivým jednotkám.

Naše jednotka postupně 3x vyprázdnila nádrž 3500l do dálkového vedení B. Plnění 3x hydrant Semetín a 1x hydrant Hošťálková.

Následně po redukci SaP na MU se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při události nedošlo ke zranění osob na naši straně. Došlo k poškození 1x hadice B při dálkové dopravě.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved