Požár – hoří chata

Dne 22.01.2022 byla naše jednotka povolána k požáru nízké budovy, chaty v katastrálním území obce Držková. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311 CAS a následně po tel. kontaktu ze strany KOPIS našemu veliteli JSDH také s HVS312 DA a terénní 4kolkou Polaris. Vlivem namrzlé komunikace byla přizpůsobená jízda podmínkám na silnici a došlo ke zdržení cca 2min.

Jednotka dorazila k události jako první.

Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že je celý objekt v plném rozsahu zasažen požárem. jelikož naše CAS se nedostala vlivem zasněžené louky, a tak pro nás nedostupného terénu, bylo potřeba natáhnout asi 300m vedení. Bylo využito z naší strany 6 hadic B, rozdělovač, 6 hadic C a se zbylým dotažením vedení nám pomohla jednotka HZS Vsetín, která dorazila po nás a ujala se velení zásahu. Ihned po příjezdu bylo naší jednotce ze strany KOPIS sděleno, že se v objektu může nacházet osoba. Proto byli ihned nasazeni 2 členové vybaveni DT, kteří měli za úkol osobu nalézt. Osoba byla během chvíle nalezena mimo objekt v přímém ohrožení plamenů, která se nejprve snažila vznikající požár hasit lopatou a sněhem. Následně se však již z tohoto prostoru sama nedokázala dostat. Osoba se nacházela v prostoru, ze kterého nebyla sama, díky svému stáří a zdravotnímu stavu nezpůsobeného vlivem mimořádné události, se schopna dostat. Byla proto vyvedena do bezpečného prostoru a transportována pomocí terénní 4kolky k dalším přijíždějícím jednotkám. Konkrétně k CAS HZS BpH, pro ošetření si na místo zavolal velitel JSDH ZZS ZLK.

Před zavodněním 300m vedení se podařilo až k hořícímu objektu dostat CAS JSDH Kašava, ze které byly nataženy celkem 3 proudy C. 2 byly nejprve řešeny naší jednotkou, následně nám zůstal 1 proud ze strany objektu, kde bylo nejintenzivnější hoření.

V průběhu hasebních prací bylo v naší obci Hošťálková zřízeno plnící stanoviště vody z hydrantové sítě, kde bylo doplněno cca 20 – 22 000l vody.

Jednotka dále prováděla nasvícení louky, která byla přístupovým bodem k místu události, za pomocí stožáru umístěného na CAS, pomocí elektrocentrály.

Dále naše jednotka prováděla přepravu mezi stojícími zbylými CAS a místem požáru pomocí terénní 4kolky. Probíhal převoz pitné vody, přetlakové ventilace, hadic, dýchací techniky atd.

Jednotka v průběhu celého zásahu prováděla hasební a dohašovací práce. Jak ze země, tak následně z 1 dílu žebříku poskytnutého JSDH Kašava.

Po lokalizaci a likvidaci požáru prováděla s terénní 4kolkou jednotka spolu s JSDH Jablůnka úklid hasebních prostředků a vedení mezi CAS a požářištěm. Na dohled zůstala místní JSDH do ranních hodin. Naše jednotka se po úklidu materiálu vrátila zpět na svou základnu.

Při události nebyl uchráněn žádný majetek vlivem nepřístupného terénu a pozdního nahlášení vzniku mimořádné události. Vzniklá škoda cca 800 000Kč.

Byla zraněna 1 civilní osoba. Zachráněn byl pes majitele objektu, nalezen JSDH Jablůnka a předán starostovi obce Držková.

U jednotky nedošlo ke zranění. Došlo k poškození 1 hadice C, která byla v požářišti a k poškrábání obličejového hledí na masce k dýchacímu přístroji. Byl využit 1 balík pitné vody.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved