Požár hromady dřeva cca 4×5 m, na louce

Dne 30.7.2021 byl naší jednotce vyhlášen poplach k požáru hromady dřeva na louce. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311 CAS. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár odpadního dřeva o ploše cca 5x4m, kdy docházelo k postupnému rozšiřování požáru do vysoké okolní suché trávy. Hrozilo zde vysoké riziko rozšíření požáru mimo požářiště.

Jednalo se o neohlášené pálení odpadu, které bylo velmi nezodpovědné, nehlídané. Nedošlo zde však naštěstí brzkým ohlášením k žádným škodám.

Jednotka k likvidaci využila 2 proudy C. Vedení 2xB, rozdělovač, 2xC. Zde došlo k protrhnutí 1 hadice B.

Po důkladném prolití se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při události nedošlo ke škodě na majetku ani zranění osob. Pouze k poškození 1 hadice B.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved