Požár – Národní park České Švýcarsko

Den 1.

V NP České Švýcarsko z našeho pohledu. Jednotka vyjela v 00:00 ze Zlína spolu s dalšími JPO. Již v 5:30 jsme byli v prostoru Hřenska a od 7:30 jsme byli společně nasazeni na hasebním úseku . Celý den jsme prováděli prolévání plochy zasažené požárem a vyhledávali skrytá ohniska. Pracovali jsme na vodních proudech kolegů z Jablůnky, neboť naše jednotka byla povolána pouze s terénní čtyřkolkou Polaris.
Naše 4kolka pak sloužila především k roztažení požárního vedení a dovozu materiálu všeho druhu. Hledání požárních tras pro hasičské vozy a jejich navigaci. Během prvního dne jsme se čtyřkolkou ujeli 50km.
Po osmé hodině večerní byly pro první den hasebni práce ukončeny. Naše jednotka spolu s kolegy z Jablůnky zůstala na přiděleném úseku celou noc na dohled.
Celý první a i druhý den spolupracujeme s…

Den 2.

Pokračujeme v dohašování ohnisek. Proléváme požářiště centimetr po centimetru za pomocí proudů, které mají nataženy kolegové z Jablůnky. Naše 4kolka slouží ke stejným úkolům jako první den a nejela dalších 45km. Došlo k drobném poškození plastů na podvozku 4kolky, neboť se zde jedná o poměrně členitý a místy náročný terén. Jelikož při příjezdu nebylo jisté jestli stále prostor stroje hoří, nebo ne, bylo rozhodnuto o nasazení skupiny o 2 hasičích v dýchací technice, kteří prozkoumali stroj a nezjistili žádné plamenné hoření.

Při provádění průzkumu dorazily na místo další SaP Jablůnka a Ratiboř, kdy bylo rozhodnuto preventivní natažení nezavodněného vysokotlakého hasebního prostředku. Následně se dostavilo HZS Vsetín, které si převzalo velení. Veškeré info zjištěné průzkumem tak bylo předáno veliteli zásahu.
Naši členové následně prováděli otevírání ventilačních oken v zakouřeném prostoru pomocí DT. Výrobní hala se tak větrala pouze přirozeně + za použití odsávací techniky výrobního prostoru.
Jednotka jelikož aktuálně nedisponuje CAS byla následně odvolána zpět na základnu stejně jako ostatní jednotky. Na místě zůstalo na dozor pouze HZS.
AP20 na místě nezasahovala a byla pouze nechána jako záloha na nástupní ploše objektu.

Při zásahu nedošlo u jednotky ke zranění osob, ani škodě na majetku.

Materiální škoda vlastníka na technologii + vyprázdněných hasících přístrojích.

3. Den

V NP České Švýcarsko. Od rána jsme opět nasazení na stejném úseku jako v předešlých dnech a máme za úkol překonat hluboké údolí za využití asi 600m hadic za pomoci terénní 4kolky a především značné pomoci posilových jednotek likvidovat ohniska na posledním neuhašeném kopci našeho úseku. Vše se podařilo a v 13:30 jsme byli schopni začít po důkladném prolití požářiště uklízet veškeré vedení kvůli odjezdu odřadu HZS Zlínského kraje po 3 dnech zpět domů. I naši 2 členové, kteří zde byli od pondělka nasazeni se vracejí domů.
Tento odřad nahradil nový turnus, který do Hřenska dorazil odpoledne. S tímto odřadem dorazila i dvojice členů naší JPO, kteří budou pokračovat v námi zahájené činnosti, kdy budou pokračovat v zásobování jednotek na místě události.
Terénní 4kolka je především určena k tahání nového vedení hadic a dovozu materiálu a zasahujicich hasičů na místa, kde je třeba. Nezanedbatelnou částí je i několikanásobně rychlejší průzkum a obrovské ušetřené sil zasahujicich hasičů.
Zde se opět ukázalo jak je zásadní takovouto techniku vlastnit a především ji využít. A za to děkujeme Obec Hošťálková, bez které by toto nebylo možné.
Za dnešní pomoc děkujeme všem JPO, ktere s námi skvěle spolupracovaly.

4. Den

V NP České Švýcarsko přinesl nejen pro naší jednotku další desítky znovurozhořených ohnisek, které se musí dohašovat a důkladně prolévat.
Opět pracujeme s naší terénní 4kolkou, kdy provádíme průzkum, vozime materiál a dohašujeme ohniska pomocí zádového vaku.
Odpoledne jsme se spojili s kolegy z Velkého Ořechova a pomocí jejich proudů prováděli prolévání požářiště.
Spolupracujeme s jednotkami ze 4. odřadu, který vyslal HZS Zlínského kraje.

5. Den

V NP České Švýcarsko… stále jsme nasazení ve stejném úseku a stále se opakuje stejný scénář. Tisíce litrů vody a opakující se prolévání skrytých ohnisek.
Prolejeme, zafouká a o pár metrů jinde se prolévá znovu. Zesilující vítr nejen, že rozfoukává ohniska, ale také přímo ohrožuje zasahující hasiče, neboť se opírá o požárem poškozené stromy, které následkem zesilujiciho větru padají jeden za druhým. Proto večer přeskupujeme síly mimo ohrožení pádu stromů. V noci přichází mírný déšť, ale aby nám a všem zasahujícím pomohl, muselo by pršet alespoň pár dní v kuse.
Využíváme terénní 4kolky, abychom se dostali ke všem ohniskům, která dýmí. Využíváme zádové vaky, i plastové džberovky, které jsme si postupně do Hřenska dovezli, abychom byli více soběstační.
Spolu s jednotky z aktuálního odřadu pomáháme hasit ohniska na jejich proudech. Řešíme průzkum oblasti a dovoz potřebného materiálu. Naše 4kolka má aktuálně ujeto cca 360km v prašném a náročném terénu. Ale stejně jako my maká!

Den 6.

V NP České Švýcarsko. Vítr se uklidnil a to znamená, že ohnisek ubývá. Stále provádíme monitoring, šetříme lidské síly a projíždíme požářište nejen našeho úseku a hledáme místa, které je třeba prolít vodou. Sebou si vezmeme plastové džberovky a zádové vaky celkem s cca 80l vody, a jsme tak téměř soběstační a jsme díky čtyřkolce schopni pokrýt velké území. 🏞
Dále vozíme potřebný materiál a především nápoje pro zasahující kolegy. 👨‍🚒
Před námi poslední den mise Hřensko. Technika i my držíme. Máme skvělou partu a s úsměvem jde vše vždy nejlíp.

Den 7.

V NP České Švýcarsko, aneb den poslední.
Jako každý den jsme zahájili naší činnost průzkumem úseku. Opět jsme prováděli dohašování pomocí zádových vaků a plastových džberovek. Následovala spolupráce s Hasiči Zádveřice, kdy jsme společnými silami prováděli prolévání břehů kolem hlavní. Následně jsme s velitelem úseku provedli závěrečný průzkum před střídáním odřadů. Dotankovali jsme PHM a naložili 4kolku na vozík a po předání úseku vyrazili po týdnu domů.
Technika, i my již odpočinek potřebujeme.
Celkový souhrn přineseme zítra v průběhu dne s uzavřeme pro nás tak kapitolu Hřensko 2022.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved