Požár nízké budovy

48/2023 26.08.2023 18:14:28 POZAR. NIZKE BUDOVY. Ratibor. Vyjede HVS 311 neco hori na strese.
Jednotka dnes odpoledne vyjizdela k požáru střechy RD do obce Ratiboř. Na místě bylo průzkumem zjištěno zahoření elektroinstalace v půdním prostoru. Jednotka ve spolupráci s dalšími zasahujícími JPO provedla rozebrání stropu mezí podkrovím a půdou RD, kde bylo nalezeno ohnisko požáru. Požár byl částečně uhašen majitelem objektu a sousedem za využití práškového hasícího přístroje. Následně si událost plně přebrala jednotka HZS spolu s místní JSDH a naše jednotka byla velitelem zásahu odeslána zpět na základnu.
Opět se ukázalo jak důležité je mít v domácnosti alespoň 1 hasící přístroj, kdy jeho správné použití a přítomnost může odvrátit značnou škodu.
Spolu s námi zasahovali…

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved