Požár přístřešku vedle domu

Dne 6.10.2020 byl naší jednotce vyhlášen poplach k požáru přístavku u RD. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311.

Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár jednopodlažní budovy (dílny), kdy dochází k hoření v prostoru dílny a postupnému šíření na střešní konstrukci. Vzhledem k pozici stavby a prozatím menším rozsahu požáru, nebyly přímo ohroženy okolní RD a tak bylo rozhodnuto k rozvinutí 2 útočných vedení „C“. Hasební práce probíhaly s pomocí DT. První proud prováděl hašení oknem a druhý dveřmi. Jednotce se do příjezdu druhé jednotky podařilo zamezit šíření požáru a již zahájila lokalizaci ohnisek. Druhá jednotka (Jablůnka) byla určena k rozvinutí dalšího „C“ proudu, který byl určen k hašení střešní konstrukce z horní strany objektu, kdy do podkroví byla dvířka. V prostoru těchto dvířek prováděla tato jednotka hašení. Po následném příjezdu dalších jednotek proběhlo střídání na proudech s DT. Následně si místo události převzal velitel HZS. Naše jednotka provedla odvětrání pomocí přetlakového ventilátoru. Dále probíhalo rozebírání podbití budovy, kde se nacházela skrytá ohniska. Tyto byly následně důkladně prolita. Po lokalizaci a následné likvidaci události byl na místo povolán vyšetřovatel, kdy po zdokumentování události naše jednotka následně provedla rozebrání vnitřních konstrukcí a vyklizení budovy od ohořelých a doutnajících zbytků a provedla jejich zalití vodou, aby nedošlo k dalšímu zahoření. Také provedla kontrolu střešní části a důkladné prolití.

Jednotka byla na místě nechána pro dohled nad požářištěm. Bylo rozhodnuto, že okolo 13:00 se na základnu vrátí CAS a nad dohledem do 17:00 zůstane pouze DA HVS312. Následně jsme místo události předali majiteli.

Uvnitř budovy se nacházelo velké množství kůže určené k výrobě. Dále uskladněné dřevo a dřevěné pomůcky, ke kovářskému řemeslu. Před samotným vznikem požáru na místě docházelo k pálení papíru v prostoru kovárenské výhně.

V průběhu zásahu nedošlo ke zranění žádného člena. Při příjezdu na MU byl majitel mimo ohrožení požáru a na místě si jej převzala PČR. Nebyla z žádného důvodu potřeba volat ZZS. Škodu na majetku odhaduje vyšetřovatel požárů.

Bohužel při zásahu došlo k poškození osobní výstroje našeho hasiče – zásahová obuv HAIX a rukavice Holík.

K jiným škodám na okolním majetku nedošlo.

Jednotka se po předání místa události majiteli vrátila zpět na základnu. Díky včasnému příjezdu jednotek PO došlo k ochránění okolních RD, kdy v případě zahoření střechy by došlo k výraznému ohrožení vedlejšího RD. Tomu se naštěstí podařilo zabránit.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved