Požár rubiska,

Dne 16.3. byl naší jednotce vyhlášen poplach k požáru rubiska po těžbě. Naše jednotka dle příkazu vyjela s HVS311 CAS a dle domluvy se čtyřkolkou.

Po příjezdu na MU jednotka ihned zahájila doplňování místní jednotky vodou, dále pomáhal tahat vedení B k dopravě vody k požáru a proudů C a D k hašení. Celkem naše jednotka využila 5 hadic B, 2 hadice C a 12 hadic D. Naše jednotka hasila ze spodní strany od Ratiboře. Následně se členové rozptýlili po požářišti, kde bylo potřeba, využito také bylo jednoduchých hasebních prostředků (lopat, krumpáčů a seker).

Ihned po příjezdu terénní čtyřkolky, která byla obrovským pomocníkem a urychlila průzkum zásahu nejméně o 20minut a zabránila tak daleko větším škodám. Spolu s našim velitelem jednotky prováděl průzkum příslušník HZS, kdy jsme objížděli celou plochu požáru a zjišťovali jeho rozsah. Postupně byl vyhlášen III. stupeň poplachu. Pomocí čtyřkolky jsme hledali příjezdové cesty pro další jednotky od Pržna.

Velké pozitivum byl příjezd JSDH Jablůnka od Pržna, kdy právě tato jednotka hlavní měrou zabránila rozšíření požáru směrem na obec Pržno! Díky tomuto a příjezdu dalších jednotek od Pržna byl pokryt horizont a tak pokryt důležitý prostor pro šíření požáru. Přestože požár již byl i za horizontem, naštěstí přestalo foukat. Jednotka z Valašské Polanky byla navedena od Pržna kolem adresy Pržno 99 a bránila požáru k rozšíření dále směrem za horizont.

Při zásahu bylo potřeba velké množství vody. Naše cisterna po poruše CAS místní jednotky Ratiboř sloužila jako hlavní tepna pro dopravu vody vedením ze strany od obce Ratiboř až do 20:00, kdy se jednotky po redukci zasahujících jednotek velitelem zásahu přesunuly na horizont, který byl zvolen jako strategické místo pro dohled nad požářištěm pro noční hodiny, který probíhal do 6:00 ráno.

Naše jednotka spolu s JSDH Ratiboř a JSDH Jablůnka zajišťovala dohled nad požárem od cca 20:00 do 6:00. Během noci jednotky prováděly dohled a prostupně prolévaly pomocí džberovek drobná ohniska. Naše jednotka v noci pomocí stožáru prováděla osvětlení MU. Ráno po rozednění naše jednotka provedla za pomocí vedení 8 C a 6 D hadic důkladné prolití doutnajících míst směrem na obec Ratiboř.

Následně jednotky zahájily úklid MU. Naše jednotka s pomocí jednotky z Jablůnky prováděly průzkum a dohled pomocí čtyřkolek.

Naše čtyřkolka v průběhu celého zásahu prováděla rozvoz potravin, pití a přepravovala velení zásahu a zasahující hasiče po celém rozsáhlém požářišti.

Jednotky při přesunu z Ratiboře na horizont do Pržna provedly tankování nafty z cisterny HZS.

Po ukončení dohledu, průzkumu a prolití posledních ohnisek se jednotky vrátily zpět na své základny. Naše jednotka ještě v 15:00 pomocí čtyřkolky rpovedla průzkum na požářišti, kdy našla jedno doutnající místo a provedla pomocí džberovky jeho prolití vodou.

Následně se jednotky v cca 9:00 vrátily zpět na základny.

Na stanici jsme provedli rozdělení hadic atd.

Při zásahu došlo ke škodě okolo 1 000 000Kč. Ubráněné škody díky zásahu JSDH Jablůnka na horizontu a správnému rozhodnutí vyhlášení III. stupně přesahují tuto hodnotu.

Při zásahu z naší strany nedošlo ke zranění osob.
Naopak došlo k poškození a prohoření hadicových vedení. (1xB, 2xC a 4xD). Při zásahu došlo k velké spotřebě pohonných hmot pro čtyřkolku, kdy tankování benzínu nebylo zajištěno. Jiné škody u naši jednotky nebyly pozorovány.

Velmi děkuji všem zasahujícím.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved