Požár túje, asi 30m od domu

Dne 28.4.2021 byl naší jednotce vyhlášen poplach k požáru tůjí u RD v obci Ratiboř. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311 CAS v počtu 3+1 a o chvíli později také s HVS312 DA 3+1. Po příjezdu k MU bylo zjištěno, že se jednalo o požár tůjí, který měl již oznamovatel uhašen a nehrozilo tak další šíření na jinou plochu.

Naše jednotka i přesto rozvinula vysokotlaký proud a provedla důkladné prolití požářiště.

Oznamovatel byl značně vyčerpán a dehydratován při hašení požáru. Toho si převzali hasiči jednotky HZS Vsetín, kdy jej posadili a zajistili hydrataci osoby. Nebylo třeba volat ZZS, ani podnikat další kroky k ošetření oznamovatele.

Následně velitel zásahu provedl redukci jednotek. Po prohlédnutí MU a příjezdu PČR bylo rozhodnuto o ukončení zásahu a návratu jednotek zpět na své základny.

MU si po odjezdu jednotek převzal vyšetřovatel požárů.

Při události došlo ke škodě na majetku vyčíslené majitelem cca 50 000Kč. Uchráněný majetek díky zásahu oznamovatele přesahuje hodnotu 5 000 000Kč, kdy díky šíření požáru mohly být ohroženy 2 RD stojící v blízkosti zbylých tůjí, které nebyly díky zásahu oznamovatele požárem zasaženy.

U naší jednotky došlo u zásahu k poškození 1led svítilny PELI 3315, které v průběhu zásahu upadla na zem a byla poškozena.

K dalšímu zranění osob ani civilních, ani u zasahujících hasičů naší jednotky nedošlo.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved