Saze v komíně

Dne 13.1.2020 byl naši jednotce ohlášen požár sazí v komíně v obci Hošťálková vedle domu s č.p.31. Jednalo se o objekt č.p.518. Jednotka ihned událost ohlásila na KOPIS. Jednotka vyjela s HVS311 a následně s AP20 (na místě nakonec pouze jako záloha). Na místě bylo zjištěno, že se jedná o zahoření sazí v komíně. Spalinová cesta byla z vnějšku prohlédnuta a neznačila, že by někde došlo k prasknutí a tedy riziku šíření požáru do objektu. Jednotka prováděla před příjezdem HZS vyklizení kotle od žhavých částí. Po příjezdu HZS naši členové prováděli asistenci při čištění spalinové cesty. Jednotka po odjezdu HZS ještě provedla dočištění kotle od žhavých částí ze spalinových cest a vrátila se zpět na základnu.

Při události nedošlo ke zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved