Čištění kanalizace

Dne 4.8.2021 byla naše jednotka požádána o pomoc místním občanům s ucpanou kanalizační cestou u bytového domu Hošťálková 538. Vlivem ucpání kanalizace zde docházelo ke stoupání spodní vody spolu s vodou splaškovou do bytových prostor. Vzhledem k blížícím se vydatným dešťům bylo rozhodnuto o pročistění tohoto kanalizačního vedení.

Dle domluvy s KOPIS vyjela naše jednotka s HVS311. Na místě byla kanalizační cesta pročištěna pomocí 1 proudu C. Po zprůchodnění cesty provedla jednotka úklid a vrátila se zpět na svou základnu.

při události nedošlo ke škodě na majetku, ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved