Čištění propustků

Dne 1.7.2021 byla naše jednotka požádána zřizovatelem o pročistění 2 kanalizačních propustků umístěných na místní komunikaci v naší obci. Danou věc jsme předali na KOPIS a byla vytvořena ZOČ. Vlivem ucpání docházelo k toku většího množství dešťové vody na hlavní silnici procházející naší obcí a docházelo tak k tvorbě nebezpečných vodních lagun.

Jednotka provedla pročistění pomocí vysokotlakého produ.

Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při události nedošlo ke škodě na majetku, ani zranění osob.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved