Čištění propustku

Dne 4.3.2021 byla naše jednotka požádána OÚ Hošťálková o pročistění propustku v katastru obce. Docházelo zde k vytváření laguny a k nebezpečí ohrožení soukromého majetku a pozemků tekoucí vodou, která by z laguny přetékala. 

Danou informaci jsme předali na KOPIS a byla založena ZOČ. Dle domluvy jednotka vyjela s HVS311 CAS. Na místě pomocí 3 hadic C a „krtka“ byl propustek a odtok do místního potoka zprůchodněn. 

Jednotka se následně vrátila zpět na základnu. 

Při zásahu nedošlo ke škodě na majetku, ani ke zranění osob. 

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved