Čištění studny

Dne 14.8.2021 byla naše jednotka požádána místními občany o součinnost při poruše na čerpacím zařízení pitné vody pro 8 domácností. Jelikož se pro dané domy jedná o jediný zdroj pitné vody jednotka rozhodla o pomoci.

Danou věc jsme předali na KOPIS a byla založena ZOČ. Na místě bylo zjištěno, že vlivem stáří došlo ke značné korozi na čerpacím zařízení a bylo tak potřeba studnu vyčerpat, zařízení vyměnit a také vyčistit tlakem vody dno studny a provést výměnu kamene na dně. Výše uvedený materiál měli občané připraveni.

Naše jednotka provedla odčerpání vody ze studny pomocí el. kalového čerpadla, které bylo zapojeno do elektrocentrály. Oboje vybavení z CAS HVS311 dovezeno na MU pomocí 4kolky a transportního vozíku. Následně jednotka provedla vyjmutí zařízení, odebrání kalu ze dna a následně propláchnutí pomocí proudu C a následně několikrát opět odčerpání. Na závěr jsme provedli instalaci opraveného zařízení a položení nového kamene na dno studny.

Jednotka se následně vrátila zpět na základnu.

Při události nedošlo ke škodě na majetku, ani zranění osob.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved