Čištění studny

Dne 14.8.2021 byla naše jednotka požádána místními občany o součinnost při poruše na čerpacím zařízení pitné vody pro 8 domácností. Jelikož se pro dané domy jedná o jediný zdroj pitné vody jednotka rozhodla o pomoci.

Danou věc jsme předali na KOPIS a byla založena ZOČ. Na místě bylo zjištěno, že vlivem stáří došlo ke značné korozi na čerpacím zařízení a bylo tak potřeba studnu vyčerpat, zařízení vyměnit a také vyčistit tlakem vody dno studny a provést výměnu kamene na dně. Výše uvedený materiál měli občané připraveni.

Naše jednotka provedla odčerpání vody ze studny pomocí el. kalového čerpadla, které bylo zapojeno do elektrocentrály. Oboje vybavení z CAS HVS311 dovezeno na MU pomocí 4kolky a transportního vozíku. Následně jednotka provedla vyjmutí zařízení, odebrání kalu ze dna a následně propláchnutí pomocí proudu C a následně několikrát opět odčerpání. Na závěr jsme provedli instalaci opraveného zařízení a položení nového kamene na dno studny.

Jednotka se následně vrátila zpět na základnu.

Při události nedošlo ke škodě na majetku, ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved