Dovoz lůžka pro imobilního pacienta

Dne 15.6.2021 byla naše jednotka požádána o dovoz a instalaci lůžka pro imobilní osobu v domově pro seniory v obci Hošťálková. Jednalo se o převoz lůžka z Charity Vsetín, kde bylo lůžko v rozebraném stavu naloženo a převezeno do DPS Hošťálková, kde naši členové nejprve lůžko přenesli na pokoj, pro který bylo určeno a následně provedli jeho instalaci. Lůžko následně předali uživateli a vrátili se zpět na základnu.

Při události nedošlo ke škodě na majetku, ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved