Likvidace sršního hnízda

Dne 30.8.2021 byla naše jednotka zřizovatelem požádána o likvidaci bodavého hmyzu na více adresách v naší obci. Dané info jsme předali na KOPIS a byla vytvořena ZOČ. Dle příkazu jsme vyjeli s HVS312 DA.

Nejprve se jednalo o adresu Hošťálková 381. Obecní budova s více byty. Zde se nacházelo hnízdo v těsné blízkosti okna dětského pokoje. Hnízdo bylo zlikvidováno bez užití chemie.

Druhá adresa Hošťálková 462. Zde se nacházelo hnízdo bodavého hmyzu na půdě RD. Docházelo zde k vlétání hmyzu do obytných prostor. Majitelka byla dokonce pobodána v průběhu dní před likvidací. Proto bylo rozhodnuto o likvidaci bez užití chemie.

Poslední adresa Hošťálková 89. Zde se hnízdo nacházelo na exteriéru domu, kde taktéž bydlí děti. Ve večerních hodinách pak docházelo k agresivním náletům hmyzu na obytné prostory. Hnízdo opět bylo likvidováno bez užití chemie.

Při událostech nedošlo ke zranění osob, ani poškození majetku.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved