Likvidace sršního hnízda

Dne 30.8.2021 byla naše jednotka zřizovatelem požádána o likvidaci bodavého hmyzu na více adresách v naší obci. Dané info jsme předali na KOPIS a byla vytvořena ZOČ. Dle příkazu jsme vyjeli s HVS312 DA.

Nejprve se jednalo o adresu Hošťálková 381. Obecní budova s více byty. Zde se nacházelo hnízdo v těsné blízkosti okna dětského pokoje. Hnízdo bylo zlikvidováno bez užití chemie.

Druhá adresa Hošťálková 462. Zde se nacházelo hnízdo bodavého hmyzu na půdě RD. Docházelo zde k vlétání hmyzu do obytných prostor. Majitelka byla dokonce pobodána v průběhu dní před likvidací. Proto bylo rozhodnuto o likvidaci bez užití chemie.

Poslední adresa Hošťálková 89. Zde se hnízdo nacházelo na exteriéru domu, kde taktéž bydlí děti. Ve večerních hodinách pak docházelo k agresivním náletům hmyzu na obytné prostory. Hnízdo opět bylo likvidováno bez užití chemie.

Při událostech nedošlo ke zranění osob, ani poškození majetku.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved