Nakloněný strom nad cestou

Dne 22.6.2020 byl naši jednotce ohlášen nebezpečně nakloněný strom na komunikací v místní části Na Trojáku. Danou věc jsme nahlásili na KOPIS a dle domluvy vyjeli s HVS311 CAS. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o kořenem vyvrácenou náletovou dřevinu, která byla zapřená o větev jiného stromu a hrozila pádem na komunikaci na nepřehledném místě. Jednotka proto provedla odstranění tohoto stromu pomocí motorové pily a následně se vrátila zpět na základnu.

Při zásahu nedošlo ke škodě, ani ke zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved