Nalomený strom nad RD a dráty

Dne 10.3.2020 byla naše jednotka požádána místním občanem o možnost odstranění nebezpečného stromu nalomeného v blízkosti RD a vedení nízkého napětí. Jednotka danou situaci nahlásila na KOPIS a po domluvě vyjela s AP20 a HVS312 DA. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o smrk, který byl ve výšce 8m naštíplý a vlivem silných poryvů větrů z poslední doby čím dál, více nebezpečný. Proto bylo rozhodnuto o jeho odstranění. Smrk byl rozřezán pomocí motorové pily a AP20. Dále bylo u RD zjištěno nalomení vzrostlého ořechu, který ohrožoval RD pádem především větších větví. Po domluvě s majitelem RD jsme provedli odstranění těchto nebezpečných větví pomocí AP20 a motorové pily.

Následně jednotka pomohla s úklidem větví mimo místní komunikaci na pozemek majitele a vrátila se zpět na základnu.

Při zásahu nedošlo ke škodě na majetku, ani ke zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved