Odstranění hmyzu, alergická osoba

Dne 30.7.2020 byla naše jednotka starostou obce požádána o likvidaci obtížného hmyzu v obci Hošťálková. Jelikož se jednalo o RD, kde bydlí 2 osoby alergická na bodnutí hmyzem informaci jsme předali na KOPIS a následně vyjeli s HVS311. Na místě bylo zjištěno sršní hnízdo v zahradním objektu, kdy sršni znemožňovali vstup do objektu. Jednotka provedla likvidaci a následně se vrátila zpět na základnu.

Při zásahu nedošlo ke zranění osob, ani škodě na majetku.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved