Technická pomoc – oplach cesty po stavařích

Dne 25.11.2021 byla na žádost starosty obce Hošťálková vytvořena ZOČ, na základě které naše jednotka vyjela po domluvě s KOPIS ZLK s HVS 311 CAS na čistění komunikace po stavebních pracích v blízkosti č.p. Hošťálková 342. Jednalo se o obecní komunikaci.

Jednotka na místě události zasahovala sama. Dorazila proto jako první.

Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o znečištěnou komunikaci po výkopových pracích. Jednotka pomocí proudu z přední sanační lišty provedla očistu komunikace a následně se po doplnění vody vrátila zpět na základnu. Bylo využito 7000l vody.

V průběhu řešení události nedošlo ke škodě na majetku JSDH, ani třetí osoby. Nedošlo ani ke zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved