Oplach komunikace

Dne 06.02.2022 byla na žádost zřizovatele vytvořena ZOČ, na základě které naše jednotka vyjela po domluvě s KOPIS ZLK s HVS 311 CAS na čistění komunikace do katastru obce Hošťálková, Horňansko k očištění komunikace po výkopových pracích.

Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o znečištěnou komunikaci na vedlejším komunikaci v naší obci. Komunikace byla očištěna pomoci asanační lišty. Bylo využito 7000l vody. Po úklidu komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jednotka na místě události zasahovala sama. Dorazila proto jako první.

V průběhu řešení události nedošlo ke škodě na majetku JSDH, ani třetí osoby. Nedošlo ani ke zranění osob

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved