Oplach komunikace

Dne 2.6.2021 byla naše jednotka požádána zaměstnanci OU Hošťálková o součinnost při čistění komunikace po výkopových pracích na kanalizaci, kdy zde na komunikaci zůstalo větší množství prachu, kamení a hlíny.

Naše jednotka provedla ohlášení na KOPIS, kdy byla vytvořena ZOČ. Jednotka dle domluvy vyjela s HVS311 CAS. Na místě bylo provedeno očistění komunikace pomocí sanační lišty. Znečištěná komunikace byla o délce cca 50m. Po úklidu komunikace a doplnění vody se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při činnosti nedošlo ke škodě na majetku ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved