Ořez stromů v obci

Dne 14.11.2020 byla naše jednotka požádána starostou obce o odstranění nebezpečně nakloněných stromů na území obce. Danou informaci jsme předali na KOPIS, kdy po domluvě byla vytvořena ZOČ. Jednotka vyjela dle příkazu s HVS311. Celkově se jednalo o 5 stromů na území obce, které byly vyvráceny z koryta potoka směrem na komunikaci procházející obcí. Bylo rozhodnuto o odstranění těchto stromů pomocí motorové pily a navijáku na CAS. V průběhu kácení stromů byla uzavřena komunikace a následně byl provoz řízen kyvadlově. Jednotka se po uklizení komunikace vrátila zpět na základnu.

Při zásahu nedošlo ke zranění osob, ani ke škodě na majetku.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved