Ostatní pomoc – čištění studny

Dne 12.11.2022 jednotka zřizovatelem požádána o pročistění studny v naší obci na adrese Hošťálková 65.

Jednotka danou věc předala na KOPIS a byla založena ZOČ.

Jednotka na místě zasahovala sama.

Bylo provedeno odčerpání vody pomocí kalového elektrického čerpadla a studna tlakem vody 1 proudu C očištěna. Několikrát opakováno.

Nakonec voda odčerpána a využit chemický prostředek pro čistění studen.

Majitel objektu nás upozornil na prasklý strom, který hrozil pádem na komunikaci a částečně i na jeho dům. Jednotka tak po návratu s HVS311 nahlásila danou věc na KOPIS a v rámci ZOČ vyjela s AP20 k ořezu prasklého stromu. Ten byl ořezán za využití AP20 a motorové pily.

Před výjezdem AP20 provedena kontrola, vše OK. Zásah probíhal v ochranných prostředcích pro práci s motorovou pilou a s polohovacími pásy.

Po úklidu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při řešení události zjištěna porucha na AP20 v prostoru převodovky/spojky a také únik hydraulického oleje v prostoru otoče ramena.

Nedošlo k jiné škodě na majetku a zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved