Proplach kanalizace MŠ

Dne 13.8.2021 byla naše jednotka požádána zřizovatelem o provedení proplachu kanalizační dešťové cesty u místní mateřské školky. Vlivem ucpání zde docházelo k tvorbě vodní laguny. Událost byla obecním úřadem nejprve řešena výkopovými pracemi, ale bylo zjištěno, že problém byl v místě, kde by tyto práce byly komplikované, a proto byla požádána o pomoc naše jednotka.

Danou informaci jsme předali na KOPIS a byla založena ZOČ.

Na místě jednotka provedla protlačení kanalizační cesty pomocí 1 proudu C. Cíl byl splněn a kanalizace byla zprůchodněna.

Jednotka se následně vrátila zpět na základnu.

Při události nedošlo ke škodě na majetku, ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved