Spolupráce se ZZS

Dne 22.8.2020 se naše soutěžní družstvo, včetně členů naší jednotky PO účastnilo soutěže Raťkovská Grapa v Karolince, lokalita Raťkov naproti restaurace Šenk. V průběhu soutěže došlo ke zranění 1 osoby při požárním útoku. Naše jednotka asistovala při první pomoci raněné osobě. Jednalo se o zranění oka a hlavy vzniklé při soutěžním požárním útoku. Naše jednotka využila vybavení lékárničky, které vlivem potřísnění krví musí být vyřazeno (krční límec, obvazy, šátky). Jednotka po naložení pacienta do vozu ZZS pokračovala ve své soutěžní činnosti.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved