Sršni

Dne 20.8.2020 byla naše jednotka požádána o likvidaci hnízda bodavého hmyzu, které se nacházelo v blízkosti dětského pokoje alergického dítěte, kdy docházelo k nalétávání hmyzu do pokoje. Jednotka vyjela dle příkazu s HVS311. Na místě jednotka provedla odstranění hnízda a následnou likvidaci pomocí chemického prostředku. Následně zamezila dalšímu přístupu hmyzu do místa kde se hnízdo nacházelo. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při zásahu nedošlo ke škodě na majetku, ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved