Strom spadlý na dráty

Dne 10.2.2020 byl naši jednotce v odpoledních hodinách díky silným nárazům větru vyhlášen poplach pro HVS311 CAS na strom na drátech a poté drátu elektrického vedení na místní komunikaci. Jednotka vyjela dle příkazu.

Na místě se nacházel pád náletové dřeviny na el. vedení, kdy následkem pádu došlo k uvolnění jednoho drátu el. vedení a pádu na komunikaci. Jednotka provedla průzkum a vyčkala příjezdu jednotky HZS. Po příjezdu jednotky HZS a proměření vedení bylo zjištěno, že drát není pod proudem, a tak byl opatrně odstraněn z komunikace, která tím byla zprůjezdněna. Nebezpečný prostor byl označen páskou.

Následně po domluvě s KOPIS kvůli neinformovanosti, kdy se dostaví technik se jednotky vracely na své základny. Po cestě potkaly tohoto technika, kdy bylo domluveno, že v případě potřeby bude kontaktovat velitele JSDH Hošťálková. Jednotky se ak vrátily zpět na základny.

Následně o telefonátu od technika, který si vyžádal pomoc + AP jsme danou informaci předali na KOPIS a vyjeli dle příkazu HVS312 + AP. Na místě bylo následně zjištěno, že technikovi přijela na pomoc druhá technická hlídka a tak nebylo potřeba AP, která se vrátila po příjezdu zpět na základnu. Jednotka provedla pomoc s odstraněním stromu a následně místo předala energetické službě a z místa zásahu se vydala na další událost směr Troják.

Při zásahu byla zjištěna škoda na elektrickém vedení. Ke zranění osob nedošlo.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved