Technická pomoc – likvidace vos

Dne 21.10.2021 byla naše jednotka starostou obce požádána o likvidaci vosího hnízda, které ohrožovalo obyvatele obecní bytovky č.p. Hošťálková 47.

Jednotka po domluvě s KOPIS vyjela s HVS312 DA. Na místě bylo průzkumem zjištěno vlétání velkého množství vos do jednoho z bytů, ve kterém žila starší osoba náchylná na bodnutí hmyzem. Po otevření okna zde bylo nalezeno asi 300 vos, které majitelka sama postupně likvidovala chem. prostředkem, když vletěly dovnitř. Jelikož nálety neustupovaly požádala starostu obce o naší pomoc.

Samotné hnízdo bylo nalezeno vně budovy v podbití. Bylo likvidováno pomocí chem. prostředku a prášku.

Po úklidu všech mrtvých vos se jednotka vrátila zpět na základnu.

Událost likvidace hmyzu probíhala v ochranném obleku pro práci s bodavým hmyzem.

Při události nedošlo ke škodě na majetku ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved