Technická pomoc – na žádost starosty, ořez stromů

Dne 22.10.2021 byla naše jednotka starostou obce Hošťálková požádána o provedení ořezu 2 stromů, které na adrese Ratiboř 434 zasahují do vedení telefonických kabelů a kabelů k pouličního osvětlení v dané lokalitě.

Jednotka dle domluvy s KOPIS vyjela s AP20.

Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o 2 vzrostlé stromy, které ohrožovaly chodce, dopravu a také především sloup pouličního osvětlení a přilehlý dřevěný sloup, který je určen k vedení tel. kabelu. Větve při silném větru padaly na místo, kde si hrají děti, parkují zde auta. Díky stromům pak byl také komplikovaný projezd pro obslužnou komunální techniku.

Bylo proto rozhodnuto o využití AP20 k ořezání stromu pod výši vedení tel. kabelů a odstranění větví z prostoru nad veřejnou komunikací. K tomuto byla využitá motorová pila a AP20. Po celou dobu zásahu byla komunikace plně uzavřena a byl zajištěn bezpečný prostor pod místem, pod kterým byl prováděn ořez.

Po závěrečném úklidu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při události nedošlo ke škodě na majetku, ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved