Technická pomoc – odstranění stromu

1.4. Vyjela naše jednotka k odstranění vyvráceného stromu, který visel na drátu přívodu el. Energie do RD a také ohrožoval garáž.

Jednotka provedla odstranění stromu za využití AP20 a motorové pily.

Došlo k drobnému uvolnění uchycení drátu na RD, které si majitel následně řešil sám.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved