Technická pomoc – ořez stromů u úřadu

Dne 25.11.2021 byla na žádost starosty obce Hošťálková vytvořena ZOČ, na základě které naše jednotka vyjela po domluvě s KOPIS ZLK s AP 20 Škoda 706 k technické pomoci, ořezu stromů na adresu Hošťálková 3.

Jednotka na místě události zasahovala sama. Dorazila proto jako první.

Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o ořez několika uschlých stromů, které hrozily pádem na veřejné prostranství, kde se běžně pohybují děti, osoby a parkují zde vozy a mohlo by zde dojít ke zranění osob a poškození majetku. Proto bylo rozhodnuto o využití AP20 a motorové pily k ořezu těchto stromů.

Před využitím AP20 a motorové pily proběhla kontrola těchto zařízení.

Jednotka na místě provedla ustavení výškové techniky tak, aby nedošlo k jejímu poškození při ořezu uschlých a nalomených větví. Jednotka pomocí motorové pily a AP20 provedla ořez 2 stromů, které ohrožovaly majetek a zdraví osob. V průběhu práce byl vytyčen bezpečný prostor, kde nesměl nikdo vstoupit. Jelikož se jednalo o obecní pozemek, byl tímto pověřeni obecní zaměstnanci. Po ukončení ořezu a úklidu se jednotka vrátila zpět na základnu, kde provedla údržbu motorové pily a AP20.

V průběhu řešení události nedošlo ke škodě na majetku JSDH, ani třetí osoby. Nedošlo ani ke zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved