Technická pomoc – ořez stromů

Dne 31.10.2022 jednotka požádána zřizovatelem o ořez stromu na obecním pozemku z důvodu poškození stromu a nebezpečí pádu na komunikaci.

Jednotka předala danou věc na KOPIS a byla vytvořena ZOČ.

Jednotka vyjela s AP20, zasahovala sama.

AP20 před výjezdem kontrolována, vše ok.

Na místě zapatkována a proveden ořez stromu za pomocí motorové pily a výškové techniky.

Po úklidu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Využity ochranné prostředky pro práci s motorovou pilou a opasky pro práci ve výšce.

Nedošlo ke škodě na majetku, ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved