Technická pomoc – proplach obecní kanalizace

Dne 23.10.2021 byla naše jednotka požádána místostarostkou obce o proplach obecní kanalizace v lokalitě v blízkosti č.p. Hošťálková 403.

Jednotka po domluvě s KOPIS vyjela s HVS311 CAS.

Na místě bylo průzkumem zjištěno, že vlivem nízkého samospádu a nevhodné konstrukce kanalizace zapříčinilo nános odpadu a následný nepříjemný zápach šířící se po blízkých RD. Jednotka provedla postupné otevření kanalizačních poklopů a proplach tohoto kanalizačního vedení za pomocí 1 proudu C.

Po dobu zásahu byla komunikace uzavřena a byl označen nebezpečný prostor nad otevřenými poklopy.

Jednotka po ukončení události provedla úklid a následně se po doplnění vody do CAS vrátila zpět na základnu.

Při události nedošlo ke škodě na majetku ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved