Transport lůžka pro imobilní osobu

Dne 16.6.2021 byla naše jednotka domovem pro seniory v Hošťálkové požádána o transport lůžka pro imobilní osobu. Tuto aktivitu jsme prováděli i 15.6.2021. Nicméně po použití lůžka došlo k jeho poškození, a tak byla naše jednotka požádána o opětovné rozebrání porouchaného lůžka a dovoz nového. Danou věc jsme nahlásili na KOPIS a dle domluvy byla založena ZOČ.

Jednotka teda provedla rozebrání starého, naložení do DA HVS312 a transport na Vsetín, kde naložila nové, které dovezla do DPS Hošťálková. Zde následně provedla jeho instalaci a ozkoušení. Následně se členové vrátili zpět na základnu.

Při činnosti nedošlo ke škodě na majetku, ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved