Olejová skvrna na vozovce

Jednotka vyjela s HVS311 CAS. Zasahovala sama.

Jednotka provedla zasypání úniku pomocí sorbentu a následně komunikaci opláchla pomocí vysokotlakého proudu.

Nedošlo k úniku do životního prostředí.

Nedošlo ke škodě na majetku ani zranění osob.
Využito cca 2ks sorbentu (Sypký sorbent ABSODAN, univerzální).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved