Voda na dvoře Rd, hrozí vlití do garáže

Dne 14.10.2020 po dlouho trvajících deštích byla naše jednotka vyslána k zaplavené zahradě, kdy docházelo k tomu, že voda se blížila hraně garáže. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311. Na místě bylo zjištěno, že se na zahradě nacházelo velké množství vody, které ohrožovalo sklep domu a garáž. Bylo rozhodnuto o nasazení kalového čerpadla a plovoucího čerpadla. Po chvíli a za stálého deště bylo rozhodnuto ještě o zaslání další techniky HVS312 včetně přenosného čerpadla HERON, které výrazně pomohlo s čerpáním vody. Voda byla odčerpávána do blízkého potoka. V průběhu odčerpávání, ještě jednotka provizorně řešila zamezení přítoku vody z pole, kdy právě tento přítok tvořil celý problém.

Po odčerpání množství vody, aby hladina již nic neohrožovala a zahrada byla případně schopná pojmout větší množství vody bylo rozhodnuto o ukončení zásahu a majitel byl poučen, že v případě selhání provizorního řešení odtoku vody, aby se nám ozval, abychom mohli situaci řešit jinak.

Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při zásahu nedošlo ke škodám na majetku osob ani jednotky. Nedošlo taktéž k žádnému zranění.
Zásah probíhal za využití ochranných prostředků.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved